loading

Sách, tuyển tập

Sẵn sàng vượt qua thử thách / Moore (Dr. Gareth), Moore (Dr. Gareth), Ngọc Châu dịch, Dr. Gareth Moore

Tác giả : Moore (Dr. Gareth), Moore (Dr. Gareth), Ngọc Châu dịch, Dr. Gareth Moore

Nhà xuất bản : TrỴ

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Tp. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 27tr : 19cm

Số phân loại : 793.73

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang KD MM.010960
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top