loading

Sách, tuyển tập

Stephen Hawking - Người giải mã những bí ẩn về vũ trụ / Eun-Gyeong Wu, Eun-Gyeong Wu, Bảo Khanh dịch, Eun-Gyeong Wu; Họa sĩ: Gab-Gyu Lee

Tác giả : Eun-Gyeong Wu, Eun-Gyeong Wu, Bảo Khanh dịch, Eun-Gyeong Wu; Họa sĩ: Gab-Gyu Lee

Nhà xuất bản : Mỹ thuật

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 84tr : 23cm

Số phân loại : 530.092

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang KD MM.010964
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top