loading

Sách, tuyển tập

Steven Spielberg - Người có trí tưởng tượng của trẻ thơ / Yeong-I Koh, Yeong-I Koh, Quế Hương dịch, Yeong-I Koh; Họa sĩ: Gyeong-Sik Choi

Tác giả : Yeong-I Koh, Yeong-I Koh, Quế Hương dịch, Yeong-I Koh; Họa sĩ: Gyeong-Sik Choi

Nhà xuất bản : Mỹ thuật

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 37tr : 23cm

Số phân loại : 778.5092

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang KD MM.010966
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top