loading

Sách, tuyển tập

Sân khấu cải lương Nam Bộ 1918- 2000 / Đỗ Dũng, Đỗ Dũng, Đỗ Dũng

Tác giả : Đỗ Dũng, Đỗ Dũng, Đỗ Dũng

Nhà xuất bản : TrỴ

Nơi xuất bản : TP.Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 203tr : 20cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang DC DC.001246
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top