loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử dã sử và kỳ truyện / Giao Hoà, Giao Hoà, Giao Hoà

Tác giả : Giao Hoà, Giao Hoà, Giao Hoà

Nhà xuất bản : Văn hoá thông tin

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 196tr : 21cm

Số phân loại : 138

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang KD LC.020296
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top