loading

Sách, tuyển tập

Qua rồi thời bao cấp: / Anh Động, Anh Động, Anh Động

Tác giả : Anh Động, Anh Động, Anh Động

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 227tr : 19cm

Số phân loại : 895.922334

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang KD LC.020699
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top