loading

Sách, tuyển tập

Chủ tịch Hồ Chí Minh người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giải phóng dân tộc / Hùng Thắng, Hùng Thắng

Tác giả : Hùng Thắng, Hùng Thắng

Nhà xuất bản : Công an nhân dân

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 446tr : 21cm

Số phân loại : 959.704092

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang KD LC.022496
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top