loading

Sách, tuyển tập

Mùa sau sau đỏ lá: / Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Tác giả : Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Nhà xuất bản : Văn hóa dân tộc

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 227tr : 19cm

Số phân loại : 895.92234

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang KD LC.021993
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top