loading

Sách, tuyển tập

Các nhà xã hội học thế kỷ XX / Hà Ngân Dung chủ biên, Hà Ngân Dung chủ biên

Tác giả : Hà Ngân Dung chủ biên, Hà Ngân Dung chủ biên

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 355tr : 21cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang TC 868TC
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top