loading

Sách, tuyển tập

Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam 1933 - 2003

Nhà xuất bản : Mỹ thuật

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 143tr : 30cm

Số phân loại : TC.709.597

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Lời nói đầu và bài viết "Nhìn lại 11 năm Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam"; giới thiệu các tác phẩm được Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, các tác phẩm được Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực;...

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang TC TC.003404
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top