loading

Sách, tuyển tập

Thủ đô Hà Nội

Nhà xuất bản : Hà Nội

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 299tr. : 29cm

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu tổng quan về lịch sử Thăng Long - Hà nội: từ "Chiếu dời đô" đến "Tuyên ngôn độc lập"...

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang TC TC.003391
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top