loading

Sách, tuyển tập

50 năm tranh tượng về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 1944 - 1994

Nhà xuất bản : Mỹ thuật

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 160tr : 35cm

Số phân loại : 750

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sáng tác tranh tượng về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng; điêu khắc; danh sách tác giả.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang TC TC.003405
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top