loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay lâm sàng chẩn đoán và điều trị / Fattorusso (V.), Fattorusso (V.)

Tác giả : Fattorusso (V.), Fattorusso (V.)

Nhà xuất bản : Y học

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : : 24cm

Số phân loại : 616.07

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang TC TC.003389
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top