loading

Sách, tuyển tập

Tư liệu văn hiến Thăng Long- Hà Nội- Tuyển tập hương ước tục lệ / Nguyễn Tá Nhí chủ trì

Tác giả : Nguyễn Tá Nhí chủ trì

Nhà xuất bản : Hà Nội

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 1323tr : 24cm

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hương ước tục lệ Thăng Long- Hà Nội; Hương ước khoán lệ khắc trên bia

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang TC TC.003386
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top