loading

Sách, tuyển tập

Địa bạ cổ Hà Nội: / Phan Huy Lê chủ biên T.2 768tr

Tác giả : Phan Huy Lê chủ biên

Nhà xuất bản : Hà Nội

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : : 24cm

Số phân loại : 915.9731

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang TC TC.003383
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top