loading

Sách, tuyển tập

Thăng Long- Hà Nội Tuyển tập công trình nghiên cứu văn hoá / Nguyễn Hải Kế chủ trì

Tác giả : Nguyễn Hải Kế chủ trì

Nhà xuất bản : Hà Nội

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 952tr : 24cm

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Văn hoá Thăng Long- Hà Nội môi trường sinh thái và cái nhìn tổng quan; Đời sống vật chất- kinh tế; Đời sống tôn giáo tín ngưỡng; Sinh hoạt văn hoá; Người hà Nội; Tiếp xúc và giao lưu văn hoá.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện Tỉnh Tiền Giang TC TC.003384
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top